Monday, September 20, 2010

SOALAN OBJEKTIF TING. 4 DAN 5

SOALAN OBJEKTIF TINGKATAN 4

1. Apakah yang menentukan kekuasaan seseorang raja dalam tamadun Hwang Ho?(ms 31)

A) Jumlah harta

B) Mandat Tuhan

C) Sokongan rakyat

D) Keluasan wilayah

2. Dalam karyanya “The Art of War” , Sun Tzu menekankan falsafah perang. Falsafah tersebut diaplikasikan sebagai taktik dalam urusan ….(ms 33)

A) penulisan

B) perundangan

C) peperangan

D) perniagaan


3. Mengapakah Tamadun India mementingkan pendidikan yang berteraskan agama?(ms 54)

A) Meningkatkan bilangan pendeta

B) Melahirkan golongan bermoral

C) Persediaan untuk hari selepas mati

D) Mampu menggunakan kuasa ajaib

4. Mengapakah perang Kalinga diingati dalam sejarah tamadun India? (ms 45)

A) Peperangan secara gerila

B) Kedamaian melalui perjanjian

C) Penghapusan maharaja zalim

D) Penaklukan melaui agama

5. * Nabi Muhammad s.a.w bertahannuth di Gua Hirak Selama 6 bulan

Pernyataan di atas merujuk kepada kehidupan Nabi Muhammad s.a.w

Apakah yang diperolehi baginda dari aktiviti yang dijalankan? (ms 107)

A) Kemajuan ekonomi

B) Ilmu pengetahuan

C) Keamanan hidup

D) Wahyu dari Allah

6. Antara berikut apakah gelaran yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad s.a.w kerana

perbuatan baginda yang sentiasa dipercayai dan tidak pernah berbohong? (ms 105)

A) Al-Amin

B) Al-Siddiq

C) Abdullah

D) Fatanah

7. # Dakwah Islamiah secara terbuka kepada orang ramai dilakukan setelah Allahmenurunkan perintah menerusi ayat al-quran ,al-Hjr

Pernyataan di atas menerangkan tentang dakwah Islamiah semasa zaman Nabi Muhammad

s.a.w. Dakwah Islamiah tersebut telah dilakukan di …….(ms109)

A) Bukit Safa

B) Gua Hirak

C) Bandar Madinah

D) Rumah al-Arqam

8. Antara berikut, tokoh manakah yang mengatakan Islam berkembang ke Asia Tenggara melalui India. (ms 178)

A) S.Q. Fatimi

B) John Crawford

C) Snouck Hurgonje

D) Syeikh Ismail

9. Catatan pada Batu Bersurat Trengganu membuktikan Islam berkembang malalui ….(ms 177)

A) India

B) China

C) Arab

D) Parsi

SOALAN OBJEKTIF TINGKATAN 5

1. Pernyataan berikut menerangkan sekatan Gerakan Islah oleh British.(ms50)

Gerakan Islah oleh Kaum Muda kurang berkesan di Negeri-negeri Melayu

berbanding di Negeri-negeri Selat.

Apakah sekatan yang dilakukan oleh pihak British?

i) Menghalang kemasukan risalah

ii) Menangkap pemimpin gerakan

iii) Mengharamkan kegiatan gerakan

iv) Meminta sultan menyekat kegiatan berdakwah

A) i dan ii

B) i dan iv

C) ii dan iii

D) iii dan iv

2. Pernyataan di bawah berkaitan dengan matlamat British.. Penubuhan Malaysia adalah proses dekolonisasi British terhadap negara jajahannya.

Apakah yang dimaksudkan dengan dekolonisasi? (ms 139)

A) Penguasaan pasaran

B) Peningkatan pelaburan

C) Pemberian kemerdekaan

D) Penubuhan pangkalan tentera

3. Apakah peranan utama perwakilan Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu semasa proses pembentukan gagasan Malysia ? (ms 146)

A) Meninjau pendapat penduduk

B) Menamatkan konfrantasi Indonesia

C) Menerangkan penubuhan Malaysia

D) Menyelesaikan persengketaan kaum

4. Maklumat di bawah berkait dengan kuasa pemerintahan negara.

· Mengetuai perkhidmatan awam dan

Jabatan kerajaan

Ia merujuk kepada …(ms174)

A) Menteri

B) Menteri Besar

C) Setiausaha Negara

D) Setiausaha Parlimen

5.

· Dilantik oleh Yang Dipertuan Agong

· Setaraf dengan ahli parlimen

· Boleh dilantik menjadi ahli jemaah menteri

Maklumat di atas berkaitan dengan …. (ms 172)

A) Ahli Dewan Negara

B) Ahli Dewan Rakyat

C) Jemaah Menteri

D) Ahli Dewan Undangan

6. Pernyataan berikut ada kaitan dengan pindaan perlembagaan negara.

· Persetujuan majority lebih suara dua pertiga Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-raja Melayu.

Ia berkaitan dengan …..(ms 166)

A) Pendidikan negara

B) Hal ehwal luar negeri

C) Kuasa mahkamah tinggi

D) Hak istimewa orang Melayu


JAWAPAN TINGKATAN 4

1. 1. B

2. 2. D

3. 3. C

4. 4. D

5. 5. D

6. 6. A

7. . 7. A

8. 8. C

9. 9. B

JAWAPAN TINGKATAN 5

1. B

2. C

3. B

4. A

5. A

6. D

No comments:

Post a Comment

Followers